O mně

S čím Vám mohu pomoci?

Naučit Vás to, co jsem se naučila já sama.

Představit Vám koučovací techniky nebo Vás provést koučovacím procesem, abyste i Vy došli svým cílům.

Učit Vás angličtinu takovým způsobem, který Vám bude vyhovovat.

Krédo Optimisty

Slibte si, že budete:

 • Tak silní, že Vám nic nenaruší mír v duši.
 • Všem vykládat o zdraví, štěstí a úspěchu.
 • Všechny přátele přesvědčovat, že v nich něco je.
 • Na všem vidět tu lepší stránku a naplňovat svůj optimismus.
 • Myslet jenom na to nejlepší, pracovat jenom pro to nejlepší a očekávat jenom to nejlepší.
 • Stejně nadšeni z úspěchu druhých, jako jste nadšeni z úspěchu vlastního.
 • Pouštět z hlavy chyby minulosti a budete se snažit o větší úspěchy v budoucnosti.
 • Pořád veselí a na každého živého tvora, kterého potkáte, se usmějete.
 • Věnovat zdokonalování své osoby tolik času, že Vám nezůstane čas kritizovat jiné.
 • Natolik velkorysí, abyste se netrápili, natolik šlechetní, abyste se nezlobili, natolik silní, abyste se nebáli, a natolik šťastní, abyste si nepřipouštěli problémy.
 • Na sebe myslet jen v dobrém a tuto skutečnost budete hlásat celému světu – nikoliv hlasitými slovy, ale velkými činy.
 • Žít ve víře, že celý svět máte na své straně, pokud dostojíte tomu nejlepšímu, co ve Vás je.

Jsem absloventkou výcviku Koučink jako umění u Magdaleny Vokáčové. Je to můj nový životní směr, moje vášeň, radost z učení se a práce. Koučování propojuji s učením angličtiny, ale také vůbec ne. Vždy je v popředí mého zájmu klient. Společně nastavujeme pravidla hry. Mohu dělat každé zvlášť a mohu propojovat. To jsem si díky výcviku uvědomila a řídím se tím.

V roce 2017 jsem také absolvovala Základní výcvik v procesově orientované psychologii. Pořádá Institut procesově orientované práce (IPOP) v České republice. I nadále se účastním POP seminářů a v pocesové práci se rozvíjím.

Co mi do života přinesl KOUČINK

uvědomění si, co v životě potřebuji  - kde a co jsou moje KOTVY
co znamená “dát sebe na první místo”
zlepšení partnerského života
sebe-poznání
nový pohled na řešení problémů a životních úskalí
zjištění, že i já mám možnosti, stejně jako každý jiný
  partnerskou pohodu
nový/jiný pohled na sebe sama, svět
sílu
ochotu klást si otázky a odpovídat si
nová přátelství

Když jsem přišla do výcviku, myslela jsem si, že mohu a budu řešit to, co mě trápí na druhých - JAKÝ OMYL  Díky trpělivosti mých kolegů a kolegyň jsem začala pracovat na mých vlastních tématech. 
A teprve potom mohly přijít změny...

Chcete-li se dozvědět více,

využijte kontaktní formulář. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním os. údajů dle GDPR.

  Thanks! Message sent.
  Failed to send request. Please correct errors and try again.